Skriv ut Tipsa en vän

God man och förvaltare

Skillnaden mellan god man och förvaltare

God man eller förvaltare kan av behörig domstol utses för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållanden behöver hjälp med att vårda sig eller sin egendom. Godmanskap är mindre ingripande än förvaltarskap, då den gode mannen inte kan handla utan den sjukes samtycke. Den gode mannen skall bevaka den sjukes rätt, förvalta den sjukes egendom och sörja för den sjukes person. Ett förvaltarskap däremot kan sägas vara mindre personligt och mer inriktat på förmögenhetsrättslig representation.

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare kan göras av överförmyndaren, den sjuke själv eller hans eller hennes maka/make eller närmaste släktingar. Till god man eller förvaltare kan utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig kvinna eller man. Det är inget hinder att en anhörig förordnas som god man eller förvaltare.

Både god man och en förvaltare har redovisningsplikt inför överförmyndaren i den kommun där den som har god man/förvaltare bor och står under dennes tillsyn.