Skriv ut Tipsa en vän

Vapen och körkort

Körkort

För att skydda såväl demenssjuka personer som omgivning finns ett regelverk som omfattar innehav av körkort och vapenlicenser. Enligt körkortslagen skall en läkare, som finner att körkortsinnehavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort, anmäla detta till Länsstyrelsen. Innan anmälan sker skall läkare underrätta körkortsinnehavaren. Länsstyrelsen beslutar om återkallande av körkort efter att ha tagit del av det medicinska underlaget och om de delar läkarens bedömning. Anmälan behöver dock inte göras om det finns anledning att anta att körkortsinnehavaren kommer att följa läkarens uppmaning att avstå från att köra körkortspliktigt fordon. Läkaren kan även tillsammans med patient som lider av lindrig kognitiv störning göra upp om ett s.k. begränsat användande av bilen inom ett för patienten välkänt område.

Mer om detta finns att läsa om i körkortslagen kapitel 10 § 2.

Vapen

På samma sätt som med körkortslagen så är vapenlagen till för att skydda personer drabbade av demens och dess omgivning från att komma till skada. Det är läkarens skyldighet att informera polismyndigheterna om att den demenssjukes vapeninnehav bör prövas med utgångspunkt från läkarens demensdiagnos. Polismyndigheten ska därefter ta ställning till återkallandet av vapenlicensen. Det är med andra ord inte läkaren utan polismyndigheten som beslutar om återkallandet av en vapenslicens. Något avtal om begränsad vapenanvändning mellan läkare och patient som kan finnas för körkortsanvändning finns inte då det gäller vapenanvändning.